Møde, skitsetegninger og gennemgang
Overblik og indsigt

SÅDAN FORLØBER VORT SAMARBEJDE ...

... hvis du vælger arkitekt Bøgedal

Indledende møde…
… vi starter med et uforpligtende møde om dine ønsker og behov. Uanset om du ønsker en arkitekttegnet villa eller en udvidelse af din industriejendom, så er Arkitekt Bøgedal den rigtige at præsentere dine ideer og ønsker for. Umiddelbar efter vores indledende møde modtager du et tilbud på projektering af opgaven. Tilbuddet er opdelt i faser, så du kan vælge lige de faser, du ønsker. Mødet varer cirka en time og selvfølgelig både gratis og uforpligtende.

Det første skitseforslag…
Når du har godkendt det fremsendte tilbud, udarbejder jeg en simpel skitsetegning ud fra de ønsker og behov, som vi sammen identificerede på det indledende møde. Når du har haft tid til at kigge på skitsetegningerne, holder vi et nyt møde – et tilretningsmøde, så vi er helt sikre på hvad dit projekt skal indeholde

Tilretningsmøde – en finpudsning af skitserne…
… på tilretningsmødet taler vi det første skitseforslag grundigt igennem, så projektet bliver gennemarbejdet og detaljeret i forhold til dine ønsker og behov. Efter mødet rentegner jeg skitseforslaget med dine ændringer og tilføjelser. Jeg sender selvfølgelig det rentegnede projekt til dig.

Myndighedsprojekt
Herefter gøres tegninger klar til at der kan søges om byggetilladelse ved de relevante myndigheder. Det sørger jeg for, uden at besvære dig, uanset projektets størrelse.

Arbejdstegninger – nu omsættes projektet til virkelighed!
For at håndværkerne kan omsætte det arkitekttegnede projekt til virkelighed, skal de også bruge en udgave af tegningerne. Det sørger Arkitekt Bøgedal for.

Kvalitetssikring af udførelsen...
Under hele byggeprocessen fører jeg løbende byggetilsyn. Det sikrer at hele projektet lever op til det aftalte og at kvaliteten bliver som du forventer. Det er vigtigt for Arkitekt Bøgedal at det ikke blot er den arkitekttegnede del af dit projekt, der er fuldstændigt perfekt og professionelt udført. Det skal selve byggeriet også være og dét kontrollerer vi løbende.

Aflevering og gennemgang af det færdige byggeri
Til sidst når byggeriet er færdigt, gennemgår vi det i fællesskab. Det gør vi for at finde eventuelle fejl og mangler, men også for at vise dig detaljerne i projektet og aflevere det til dig, så du har både et indblik og et overblik over dit nye byggeri. 

Mød en arkitekt Skitsetegninger arkitekt