Møde, skitsetegninger og gennemgang
Overblik og indsigt

HVAD KOSTER EN ARKITEKTTEGNING?

Den koster kr. 8750,-

Hvad får I for 8750 kr.

I får besøg af Arkitekt Bøgedal, som lytter til de ideer, ønsker og drømme, I har til jeres projekt. I får vore kommentarer og supplerende ideer. Det tager ca. 2 timer.

Hvis I ikke synes, at Arkitekt Bøgedal kan omsætte jeres drømme til et godt projekt, så går vi hjem igen. Og I skylder ikke en krone. Første møde er altid gratis. Uanset om jeres projekt er et nyt parcelhus eller om- eller tilbygning af en eksisterende bolig.

Hvis vi er enige om, hvordan jeres drømme skal udmønte sig, så går vi hjem og laver et tilbud på projektering af jeres projekt og ledelse af byggeriet. Første time er stadig gratis.

Tilbuddet er opdelt i 3 faser, så I let kan overskue de enkelte dele af projektering og byggeri. Ud fra tilbuddet kan I nemt afgøre, hvor meget, I ønsker at Arkitekt Bøgedal skal deltage i byggestyringen.

Hvis I selv har erfaring med byggeprocesser, så kan I måske styre dele af byggeriet selv.

Hvis I selv har erfaring med byggeprocesser, så kan I måske styre dele af byggeriet selv. Ellers er det en rigtig god idé at have en professionel byggeleder til at styre papirarbejdet med myndighederne samt dialogen med håndværkere og leverandører, så I ikke selv skal bruge tid og kræfter på det.

Fase 1 er et skitseforslag, som indeholder

• Beliggenhedsplan
• Plantegning
• Facadetegninger

Bestil møde med arkitekten

 

Det er, hvad I får for 8750 kr. hos Arkitekt Bøgedal.

  • Et uforpligtende møde med dialog om jeres ideer og tanker, 
  • et tilbud på arkitektarbejdet og byggeledelse på jeres projekt samt
  • skitsetegninger, som visualiserer jeres drømme.

Tilbuddet beskriver de 3 faser, og hvad de koster.

Prisen gælder uanset om det er projektering af en typisk bolig i ét plan eller om det er ombygning eller tilbygning til en eksisterende bolig.

Hvis I har specielle ønsker, huset skal være meget stort, eller der er specielle forhold, som gør sig gældende, kan timeforbruget stige, og det kan påvirke prisen.

Hvis det er tilfældet, så orienterer jeg om det, inden jeg går i gang.

HUSK, at første møde altid er gratis. Det er kun, hvis I beder mig om at lave skitseforslag og tilbud, at I skal betale 8750 kr.

 

Fase 2 og fase 3

Først, når I har godkendt skitseforslag og tilbud, begynder vi på rentegningen og dialogen med myndighederne.

Inden vi er klar til at gå i gang med fase 2, kan det i nogle tilfælde være påkrævet med
• Endnu et møde, hvor ændringer til skitseforslaget drøftes
• Tilretning af tegninger efter jeres ønsker.

Dette faktureres efter tidsforbrug.

Fase 2 er myndighedsprojektet. Her sørger vi for alt papirarbejdet med myndighederne, så I hurtigst muligt får jeres byggetilladelse. I den forbindelse bliver alle skitser rentegnet.

Fase 3 er selve hovedprojektet. Her laver vi de tegninger samt materiale- og konstruktionsbeskrivelser, som håndværkerne skal arbejde efter.

VI BYGGER ORIGINALE HUSE

Hos Arkitekt Bøgedal er jeres projekt i sikre hænder. Sammen finder vi den løsning, der passer bedst til jer.

Vore løsninger er ikke dusinvarer. Vi finder essensen i jeres ønsker og udarbejder et unikt projekt ud fra dem.
Vi tager ansvaret for at omsætte jeres ønsker til et flot resultat, og vi koordinerer og styrer processen hele vejen igennem. Hvis I ønsker det, kan vi være jeres forlængede arm over for myndigheder og håndværkere gennem hele byggeriet.
Vi vurderer nøje, hvad der vil egne sig til jeres projekt, og hvad ikke vil.
I får vores ekspertise med i købet. Vi kan måske forbedre nogle af jeres ideer, og hvis I ønsker noget, som ikke er optimalt, så siger vi det, og I får vores forslag til den optimale løsning. Vi vil nemlig gerne sørge for, at jeres nye bolig ikke blot ser flot ud, den skal også være gennemtænkt og økonomisk.

Mød en arkitekt Hvad koster en arkitekttegning

Byggeriet går i gang

Når byggetilladelsen foreligger, så skal håndværkerne i gang. Og de har brug for deres egen version af tegningerne. Det klarer Arkitekt Bøgedal. Så udmønter arkitekttegningerne sig til arbejdstegninger.

Når håndværkerne er i gang med byggeriet, så holder Arkitekt Bøgedal hele tiden kontakt til dem, så vi er sikre på, at de har forstået tegningerne rigtigt, ligesom Arkitekt Bøgedal svarer på de spørgsmål, som håndværkerne måtte stille. Han er i det hele taget din byggeleder under hele processen. Han sørger for, at byggeriet lever op til det, I har aftalt, og at kvaliteten svarer til det aftalte. Det er vigtigt, at selve byggeriet er mindst lige så professionelt udført som tegningerne. 

Kvalitetssikring er meget vigtig. Der stilles meget store krav til moderne byggeri, til såvel materialer som til isolering og udførelse. Fx er energiforbrug underlagt meget strenge krav fra lovgivningen. Uanset om det er nybyggeri eller om- eller tilbygning. Og der opnås store energibesparelser ved at bruge de rigtige materieler og byggemetoder.

Så du kan sagtens opleve at møde Arkitekt Bøgedal som byggeleder på byggepladsen iført sikkerhedshjelm, når du ”inspicerer” dit projekt.

Når den store dag endelig oprinder, og dit projekt er færdigt, så tager vi en minutiøs gennemgang af hele byggeriet. Her skal vi checke, at alt er udført som aftalt og afdække eventuelle fejl og mangler. Som byggeleder sørger jeg naturligvis også for, at eventuelle fejl bliver udbedret.

Herefter kender du dit byggeri ud og ind, så du både har et indblik i alle detaljer samt et overblik din nye bygning.

Først her slipper Arkitekt Bøgedal tøjlerne og lader dig nyde dit nye byggeri.